Oct 5

Học Zbrush bằng tiếng Việt | Tóm tắt làm một bối cảnh game chi tiết trong Zbrush.
Bạn muốn tự mình thiết kế một bối cảnh trong game. Hay bạn muốn tự chủ tất cả các công đoạn tạo hình trong một phiên bản game mới của mình? Xem thử tóm tắt làm một bối cảnh game chi tiết trong Zbrush có thể giúp gì cho bạn?
https://youtu.be/LmHEmJ2vGf4
 

-----------------------------------------------------------------------------------
Bài được đọc nhiều nhất
Đăng ký ngay lớp học Zbrush online: http://bit.ly/2ZfU6Cm
RSS

RECENT POSTS


SEARCH


ARCHIVETOPICS
Tự học Zbrush Giới thiệu | Bản đầy đủ | Lớp học Zbrush online | Hướng dẫn bài tập Free | Lý thuyết | Về tác giả |